Nyord Enge

Nyord Enge består af 400 ha uopdyrket engareal. Disse er fredet og et af de mest fuglerige strandområdet i øst Danmark. Her er gode mulighed for at se mange forskellige fuglearter. Her kan bl.a. ses: strandskader, klyder, viber, rødben, grågæs, fiskehejre, knopsvaner, fjeldvåger, blå kærhøg, vandrefalke, havørne m.fl.

Du kan læse mere om Nyord Enge her og hos fugleværnsfonden her.

Comments are closed.