Lodshuset “Møllestangen”

Farvandene omkring Nyord er meget vanskelige at gennemsejle – både i dag og i gammel tid. Før i tiden var der lodstvang, hvilket betød, at alle skibe skulle have en lods ombord, inden de sejlede igennem Bøgestrømmen. Dengang havde alle gårde på Nyord lodspligt – dvs. at de skulle selv lodse eller kunne stille en lods til rådighed.
Der var som sådan ikke lavet nogen aftale om, hvem der skulle være lods de forskellige dage – så dem der først kom ud til det ventende skib, fik den største andel af hyren, hvilket gav en del konkurrence imellem Nyord lodserne. I midten af 1800 tallet passerede ca. 3000 skibe om året – så det var en ret indbringende forretning.

Uden for byen står det lille Lodshus kaldet “Møllestangen”. Her er der den smukkeste udsigt ud over Bøgestrømmen  og Sjælland. Lodshuset er idag indrettet til, hvad vi mener, er Danmarks mindste museum.

Du kan læse mere om Lodseri på Nyord her

Comments are closed.