Strågården, nu som Biosfære Ambassadør

Vi er stolte over, at Strågården nu kan kalde sig Møns Biosfære Ambassadør – en titel der forpligter os på de mål vi har sat om fortsat udvikling af bæredygtighed og udbredelse af kendskabet til vores ø, dens historie og dens helt specielle natur med tilhørende mulige oplevelser.

Møn og de omkringliggende øer blev d. 14. juni 2017 optaget på UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder.
Det betyder at UNESCO har udpeget Møn og de omliggende øers natur til at være i verdensklasse og anerkender lokalbefolkningens forslag til at arbejde i samspil med naturen. Området har en størrelse på 450 kvadratkilometer og repræsenterer de fleste danske naturtyper både på land og i vandet.
Vi er kommet i særligt selskab, da der på verdensplan kun er der udpeget lidt over 700 lokaliteter, der arbejder med at forene bevarelse af biologisk og kulturel mangfoldighed i balance med økonomisk og social udvikling.

Alle biosfæreområder arbejder efter tre kerneprincipper, som lyder:

  • Bevarelse af landskaber og økosystemer med deres arter og genetisk mangfoldighed
  • Support igennem forskning, uddannelse og læring
  • Udvikling af samfundet efter bæredygtige principper, både den økonomiske, sociale og etisk samt økologiske bæredygtighed. 

Hvert biosfære-område består af såkaldte kerneområder (beskyttede natur arealer, med overvågning og lav anvendelse), overgangszoner (mellem naturen, beboelse og anvendte områder) og udviklingszoner (der udvikles til erhverv og udfoldelsesmuligheder for beboerne med fokus på at bevare biodiversiteten). 

Nyord er vi en del af vildtreservatet Ulvshale-Nyord. Dette reservat indeholder store naturværdier og er derfor både fredet og omfattet af international naturbeskyttelse, herunder bl.a. Natura 2000-udpegning.
Selve landskabet på Nyord er delt i to. Mod vest findes en højtliggende morænebakke med Nyord By og de dyrkede marker. Østpå ligger den lave, 350 hektar store strandeng, som jævnligt oversvømmes af havet. Her vokser planter, der har tilpasset sig de specielle vilkår. På fugtig, kalkrig jord kan man møde hulrodet lærkespore og maj-gøgeurt, som er en orkidé.

Nyord samt småøerne Ægholm, Små Ægholmene og Sækkesand er de endelige destinationer for meget af det materiale der er udvasket fra Møns Klint.

Nyords strandeng er en vigtig yngleplads for mange vade- og andefugle. Fra fugletårnet på Nyord kan du se trækfugle som hjejle, regnspove, kobbersneppe og ryle. De store flokke af rastende fugle tiltrækker mange rovfugle. Havørnen kan opleves næsten dagligt, lige som vandrefalken jævnligt kommer forbi. Også lærkefalk og jagtfalk er set her. Og i Nyord By kan du hvert år i august møde svaler i tusindvis. 

Som ambassadør for Biosfære er Strågården med til at sætte fokus på naturen og give vores gæster en helt speciel oplevelse. Her er der rig mulighed for at nyde den flotte natur med de mange fugle og insekter ligesom stedet understøtter ro og fordybelse og en unik mulighed for at opleve den flotte stjernehimmel. 
Strågården arbejder på en fortsat udvikling af Dark Sky konceptet i forbindelse med udbud af guidede ture og generel “astro” information til vores gæster. Strågården fokuserer sin indsats på Dark Sky oplevelsen og råder over certificeret Dark Sky guide. Herudover introducerer vi vores gæster til øens historie og de særlige karakteristika, som Nyord rummer, ligesom vi udbreder viden om den lave lysforurening og hvorfor Møn & Nyord er optaget som Dark Sky Park og Community og UNESCO Biosfæreområde.

Som en del af gården, der rummer vores Bed & Breakfast, dyrker vi den tilhørende jord. Vi dyrker blandt andet kartofler i tørret ålegræs, ligesom vi dyrker grøntsager og udnytter gårdens mange frugttræer og buske. Disse afgrøder anvendes blandt andet til fremstilling af marmelader, saft mm, der indgår som en del af de morgenmadsprodukter, der serveres for vores gæster. Herudover har vi tilegnet et særligt stykke jord hvor der er sået blomsterfrø af den særlige biosfære frøblanding til gavn for øens insekter.

Der er mulighed for at læse mere om Biosfære Møn her

Comments are closed.